Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız Merkez Birimleri ve Merkez İlçe Malmüdürlüğünde görevli personele yönelik 19.04.2019 tarihinde Defterdarlık Hizmet Binası Eğitim Salonunda ”Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Konulu Konferansı” yapılmıştır.