Defterdarlığımız Merkez Birimleri ve Merkez İlçe Malmüdürlüğünde görevli personele yönelik 19.04.2019 tarihinde Defterdarlık Hizmet Binası Eğitim Salonunda ”Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Konulu Konferansı” yapılmıştır.